Xem điểm chuẩn của ĐH Đồng Tháp 2023 – Thông tin chính xác

Xem điểm chuẩn của ĐH Đồng Tháp 2023 – Thông tin chính xác

STT

Mã ngànhTên ngànhTổ hợp mônMôn xét tuyểnĐiểm ChuẩnHọc Bạ

ĐGNL

17140201Giáo dục Mầm NonM00

Hotline: 0965574229
Email: letuanphuong379@gmail.com

M05
C19
C20

 

Văn, Toán, NK GDMN 

Văn, Sử, NK GDMN 

Văn, Sử, GDCD 

Văn, Địa, GDCD

27140202Giáo dục Tiểu học C01

C03
C04

D01

Văn, Toán, Lý
Văn, Toán, SửVăn, Toán, ĐịaVăn, Toán, Tiếng Anh37140205Giáo dục Chính trị C00

C19

D01

D14

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, GDCD

Văn, Toán, Tiếng Anh 

Văn, Sử, Tiếng Anh

25,2547140206Giáo dục Thể chất T00

T05

T06

T07

Toán, Sinh, NKTDTT 

Văn, GDCD, NKTDTT

Toán, Địa, NKTDTT

Văn, Địa, NKTDTT

2457140209Sư phạm Toán học – Chương trình đại trà -Chương trình toán tiếng AnhA00 

A01

A02

A04 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, TiếngTôi 

học Toán , Lý và Sinh học

các môn Toán , Lý và Địa

28,6580067140210học Sư phạm Tin học A00

A01

A02

A04

Toán , Lý , Hóa học

Toán , Lý , Tiếng Anh 

Toán , Lý , Sinh học 

Toán , Lý , Địa lý

2470177140211học Sư phạm Vật lý A00

A01 

A02

A04

Toán , Lý , Hóa học

Toán , Lý , Tiếng Anh

Toán , Lý , Sinh học

Toán , Lý , Địa lý

28,0170187140212học Sư phạm Hóa học A00

B00 

D07

A06 

Toán , Lý , Hóa học

Toán , Hóa học , Sinh học

Toán , Hóa học , Tiếng Anh

Toán , Hóa học , Địa lý

28,3777097140213học Sư phạm Sinh học A02

B00 

D08

B02

Toán , Lý , Sinh học

Toán , Hóa học , Sinh học

Toán , Sinh học , Tiếng Anh 

Toán , Sinh học , Địa lý

27,4701107140217học Sư phạm Ngữ văn C00

C19

D14

D15 

Văn , Sử , Địa lý

Văn , Sử , GDCD 

Văn , Sử , Tiếng Anh

Văn , Địa lý , Tiếng Anh

27,1701117140218Sư phạm môn Lịch sử C00

C19

D14

D09

Bài viết ,Lịch sử ,Địa lý
Bài viết ,Lịch sử ,GDCDVăn ,Lịch sử ,Tiếng Anh Toán ,Lịch sử ,Tiếng Anh27,5701127140219Sư phạm môn Địa lý C00

C04 

D10

A07

Bài viết ,Lịch sử ,Địa lý

Bài viết, Toán, Địa 

Toán, Địa, Tiếng Anh

Toán, Lịch sử, Địa lý

26,8701137140221Sư phạm môn Âm NhạcN00

N01

Bài viết ,Hát ,Âm nhạc-Tiết tấu 

Toán ,Hát ,Âm nhạc-Tiết tấu

22Không xét147140222Sư phạm môn Mỹ thuậtН00

H07

D01

Bài viết, Trang trí, Hình họa, Toán ,Trang trí ,Hình họa, Bài viết, Toán, Tiếng Anh22Không xét 157140231Sư phạm môn Tiếng Anh D14 

D15 

D13

Bài viết, Lịch sử, Tiếng Anh

Bài viết, Địa lý, Tiếng Anh

Bài viết, Sinh học, Tiếng Anh

26,8701167140246Sư phạm môn Công nghệA00 

A01 

A02

A04

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Lý, Sinh

Toán, Lý, Địa lý

24701177140247Sư phạm môn Khoa học tự nhiên

A00

A02 

B00

C00

Toán ,Lý ,Hóa

Toán ,Lý ,Sinh 

Toán ,Hóa ,Sinh 

Văn ,Sử ,Địa

24701187140249Sư phạm Lịch sử và Địa LýD14 

D15 

A07

Văn ,Sử ,Tiếng Anh 

Văn ,Địa,Tiếng Anh

Toán ,Sử ,Địa

24701197220201Ngôn ngữ Anh -Biên – phiên dịch Tiếng Anh kinh doanh Tiếng Anh du lịchD01 

D14 

D15 

D13 

Văn ,Toán ,Tiếng Anh 

Văn ,Sử ,Tiếng Anh 

Văn ,Địa,Tiếng Anh 

Văn ,Sinh ,Tiếng Anh

19615207220204Ngôn ngữ Trung Quốc -Ngôn ngữ Trung Quốc -Ngôn ngữ Trung -Anh C00 

D01 

D14

D15 

Văn ,Sử ,Địa

Văn ,Toán ,Tiếng Anh 

Văn ,Sử ,Tiếng Anh 

Văn ,Địa,Tiếng Anh

24615217229042Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông )C00 

C19

C20

D14

Văn ,Sử ,Địa

Văn ,Sử ,GDCD 

Văn ,Địa,GDCD

Văn ,Sử ,Tiếng Anh

19615227310403Tâm lý học giáo dục A00 

C00 

C19

D01

Toán ,Lý ,Hóa

Văn ,Sử ,Địa

Bộ môn Văn, Sử, GDCD

Bộ môn Văn, Toán, Tiếng Anh

19615237310501Học Địa Lý (Du lịch Địa Lý )A07 

C00

D14 

D15

Toán, Sử, Địa
Văn, Sử, ĐịaVăn, Sử, Tiếng AnhVăn, Địa, Tiếng Anh19615247310630Học Việt Nam (Hướng dẫn viên du lịch ;Quản lý Nhà hàng và 

Khách sạn)

C00 

C19 

C20

D01 

Văn, Sử, Địa 

Văn, Sử, GDCD 

Văn, Địa, GDCD

Văn, Toán, Tiếng Anh

19615257340101Quản lý Kinh doanh A00 

A01 

D01 

D10

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng AnhVăn, Toán, Tiếng AnhToán, Địa, Tiếng Anh19615267340120Quản trị Kinh doanh quốc tế A00

A01 

D01

D10 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Địa, Tiếng Anh

19615277340201Ngân hàng – Tài chính A00

A01 

D01

D10 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Tiếng Anh 

Văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Địa, Tiếng Anh

19615287340301Ngành Kế toán A00 , A01, D01, D10Môn học: Toán ,Lý ,Hóa , .

Toán ,Lý ,Tiếng Anh , .

Văn ,Toán ,Tiếng Anh , .

Toán ,Địa,Tiếng Anh

19615297340403Ngành Quản lý công A00 , A01, C15, D01Môn học: Toán ,Lý ,Hóa , .

Toán ,Lý ,Tiếng Anh , .

Văn ,Toán ,Khoa học xã hội ,Văn ,Toán ,Tiếng Anh

19615307380101Luật A00 , C00, C14, D01Môn học: Toán ,Lý ,Hóa, Văn ,Sử ,Địa, Văn ,Toán ,GDCD, Văn ,Toán ,Tiếng Anh23,2615317420201Công nghệ sinh học A00 , A02, B00, D08Môn học: Toán ,Lý ,Hóa, Toán ,Lý ,Sinh , .

Toán ,Hóa ,Sinh , .

Toán ,Sinh ,Tiếng Anh

19615327440301Ngành Khoa học môi trường 

(Môi trường ;An toàn sức khỏe môi trường)

A00 , B00, D07, D08Môn học: Toán ,Lý ,Hóa, Toán ,Hóa ,Sinh, Toán ,Hóa ,Tiếng Anh, Toán ,Sinh ,Tiếng Anh19615337480101Ngành Khoa học Máy tính (Công nghệ phần mềm ;Mạng máy tính và an ninh)

A00

A01 

A02

A04

Toán ,Lý ,Hóa

Toán ,Lý ,Tiếng Anh 

Toán ,Lý ,Sinh 

Toán ,Lý ,Địa

19615347480201Công nghệ thông tin A00 

A01 

A02

A04

Toán ,Lý ,Hóa

Toán ,Lý ,Tiếng Anh 

Toán ,Lý ,Sinh

Toán ,Lý ,Địa

22615357620109Nông học (Bảo vệ thực vật ;Trồng trọt ;Chăn nuôi thú y và thủy sản)A00 

B00 

D07 

D08

Toán ,Lý ,Hóa 

Toán ,Hóa ,Sinh 

Toán ,Hóa ,Tiếng Anh 

Toán ,Sinh ,Tiếng Anh

19615367620301Nuôi trồng thủy sản A00 

B00 

D07

D08

Toán ,Lý ,Hóa

Toán ,Hóa ,Sinh 

Toán ,Hóa ,Tiếng Anh 

Toán ,Sinh ,Tiếng Anh

19615377760101Công tác xã hội C00

C19 

C20

D14 

Văn ,Sử ,Địa

Văn ,Sử ,GDCD 

Văn ,Địa,GDCD

Văn ,Sử ,Tiếng Anh

19615387850101Quản lý tài nguyên và môi trườngA00 

B00

D07

D08

Toán ,Lý ,Hóa

Môn Toán, Hóa, Sinh

Môn Toán, Hóa, Tiếng Anh

Môn Toán, Sinh, Tiếng Anh

19615397850103Quản lý đất đaiA00

A01 

B00 

D07

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh 

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

196154051140201Giáo dục Mầm non (Cao đẳng)M00

M05 

C19

C20

Văn, Toán, NK GDMN 

Văn, Sử, NK GDMN 

Văn, Sử, GDCD

Văn, Địa, GDCD

19,5615

Rate this post

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Làm Bằng Đại Học Giá Rẻ tự hào là địa chỉ đáng tin cậy trong lĩnh vực làm bằng cấp giả. Chúng tôi đã thành công trong việc cung cấp bằng đại học cho hơn 1000 khách hàng, giúp họ nâng cao cơ hội nghề nghiệp và đạt tỷ lệ đậu việc làm cao.

Với cam kết về chất lượng và uy tín, chúng tôi không yêu cầu đặt cọc và mang đến cho khách hàng sự an tâm với chính sách bảo hành lâu dài. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp đa dạng các loại bằng cấp với mức giá hợp lý nhất trên thị trường, giúp đỡ những người lao động chưa có cơ hội học hành để sở hữu tấm bằng đại học mơ ước của họ.

Trả lời

Contact Me on Zalo
0965574229